Ex Post — kulturní akce a přednášky

Ex Post — Dětem


„Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Hravost, kreativitu a chuť zkoušet nové bychom měli u dětí rozvíjet různými způsoby a udržovat v nich tyto vlastnosti co nejdéle. A právě umění nám dává příležitost být součástí světa, kde je možné tvořit přirozeně, bez zábran a vyjadřovat tak nejen své vyšší a svobodné snění, ale také nás samotné.“
Veronika Šrejmová, výtvarná edukátorka Ex Post


Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz
 

* nutné vyplnit
Email Marketing Powered by Mailchimp